Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Tổng hợp đề xuất danh mục hàng hóa và triển khai theo dõi việc kinh doanh sản phẩm thuốc thú y (SPTY)

- Danh mục SPTY kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc: Đáp ứng nhu cầu khách hàng, sản phẩm cạnh tranh, mang lại hiệu quả.

- Chịu trách về các qui trình mua - bán - theo dõi tồn kho đảm bảo luôn là giải pháp trọng tâm của GF đồng thời mang lại hiệu quả kinh doanh.

- Kết nối các NCC sản phẩm thú y để tìm cơ hội hợp tác.

- Phối hợp các Bộ phận bên trong, kho, kinh doanh triển khai các danh mục sản phẩm kinh doanh.

- Phối hợp và thực hiện các thông báo cho các bộ phận liên quan về chính sách giá bán, tồn kho, chương trình bán hàng.

- Lường trước các rủi ro trên thị trường, tư vấn cho khách hàng/công ty để đảm bảo các vấn đề có thể được giải quyết một cách phù hợp, kịp thời và hiệu quả.

- Xây dựng, chuẩn hóa hệ thống báo cáo

- Giám sát và thực thi báo cáo công việc

Job Requirement

- Tốt nghiệp từ cao đẳng hoặc có chứng chỉ liên quan

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan sản phẩm thuốc thú y

- Có tinh thần trách nhiệm có thể đi công tác.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.