Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Kiểm tra và kiểm soát việc sử dụng ngân sách đầu tư (Capex) của đơn vị kinh doanh và Ngành
- Lập báo cáo phân tích thực tế và dự báo về lãi/lỗ theo từng sản phẩm/nhóm hàng tuần và tháng.
- Lập dự báo cáo thực tế avf dự báo kết quả hoạt động SXKD của đơn vị kinh doanh và ngành.
- Lập các báo cáo phân tích tình huống hoặc mô hình kinh doanh mới của đơn vị kinh doanh và Ngành theo yêu cầu.
- Lập ngân sách hàng năm của đơn vị kinh doanh và Ngành.

Job Requirement

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.

- Kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm kế toán chuyên nghiệp.

Trách nhiệm:

- Đảm bảo số liệu hợp lí, chính xác và kịp thời.
- Tổng hợp, phân tích và dự báo các số liệu liên quan đến tài chính nhằm hỗ trợ Ban Lãnh đạo đưa ra các quyết định kinh doanh.

Kỹ năng khác:

- Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt
- Sử dụng máy tính & các ứng dụng văn phòng (Excel, Access, Power BI...)
- Sử dụng các hệ thống ERP căn bản
- Đọc hiểu tiếng Anh căn bản
- Kỹ năng tổ chức và chi tiết
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh, Binh Thuan
 • Required skills: Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ, Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng, Nhân viên kế toán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Kế Toán Tổng Hợp, General Accountant
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH, Trưởng Phòng Tài Chính, Trưởng Phòng Cấp Cao Phân Tích Tài Chính, Trưởng Phòng Cấp Cao Phân Tích Tài Chính, Trưởng Phòng Cấp Cao Phân Tích Tài Chính, Trưởng Phòng Cấp Cao Phân Tích Tài Chính
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng, tax, tax accounting, Accounting Manager, Phó trưởng phòng kế toán, Management Accounting Specialist beverages, Head of Finance and Accounting, Management , Nhân viên kế toán quản trị, Kế toán tổng hợp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Kế toán quản trị nội bộ, Kế toán quản trị, Management Accountant, kiêm kế toán tổng hợp, Kế toán tổng hợp kiêm kế toán trưởng, Chief accountant, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán tài chính, Trưởng phòng tài chính kế toán, Phó phòng tài chính kế toán, Phó phòng kế toán tài chính, Head of Accounting, Accounting Director
 • Number of positions: 1
 • Posted: 31/03/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ, Compliance Auditor, kiểm soát nội bộ, Internal Audit, Kiểm toán viên, Auditing supervisor, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán tư nhân, Kiểm toán nhà nước, Auditor, Internal Auditor, External Auditor, Chuyên viên kiểm toán, Kiểm toán viên CPA, Internal Controller, Kiểm toán viên nội bộ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ, Kiểm soát nội bộ, Internal Audit, QA/QC, Food
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/04/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.