Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Lập chiến lược xây dựng hệ thống các đại lý, trại chăn nuôi toàn vùng kinh doanh, Tổ chức các hội thảo, hội nghị khách hàng, Xây dựng chiến lược tạo lợi nhuận cho khách hàng, Đảm nhận hoạt động đối ngoại, xử lý các sự cố/yêu cầu/khiếu nại của khách hàng, Quản lý chi phi phí hoạt động hiệu quả, Quản lý hoạt động của nhóm, đảm bảo đạt được mục tiêu của phòng ban, Đào tạo nhân viên các nghiệp vụ để gia tăng hiệu quả làm việc.

Job Requirement

 • Yêu cầu về kỹ năng

Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp trong công việc, Có khả năng thuyết trình ấn tượng, Có khả năng lãnh đạo và xây dựng đội ngũ nhân viên vững mạnh, Có khả năng quyết định và xử lý công việc nhanh, Có tư duy logic, nhạy bén với các biến động của thị trường

Similar Jobs

 • Location: Mekong Delta
 • Required skills: Giám Sát Kinh Doanh , Giám Sát Kinh Doanh TĂ Chăn Nuôi
 • Number of positions: 5
 • Posted: 09/05/2022
 • Location: Mekong Delta
 • Required skills:
 • Number of positions: 15
 • Posted: 09/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.