Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược phát triển phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của công ty
- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm, bãi nhiệm, nâng lương, tiếp nhận và bố trí nhân sự thuộc Bộ phận Marketing
- Theo dõi, phân tích, đánh giá và báo cáo các hoạt động Marketing và đề xuất phương án cải tiến, nâng cao hiệu quả.
- Xây dựng kế hoạch, chiến lược Marketing, PR
- Lập ngân sách, nguồn lực thực hiện kế hoạch marketing, PR
- Phân phối các hoạt động Marketing dựa trên ngân sách được duyệt
- Xây dựng kế hoạch Marketing và triển khai kế hoạch cụ thể để đạt các mục tiêu thông qua kênh Marketing online (Facebook, website, SMS Marketing, Email Marketing, SEO, Youtube,...), và qua các kênh Marketing truyền thống.
- Phối hợp cùng với Phòng kinh doanh để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing
- Xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế, quy định về hoạt động của Phòng Marketing
- Phân bổ công việc cho nhân viên trong phòng hợp lý, điều hành và theo dõi tiến độ thực hiện công việc của nhân viên trong Phòng Marketing
- Hướng dẫn, đôn đốc & kiểm tra công việc thuộc phòng mình quản lý nhằm đảm bảo hoàn thành muc tiêu công ty đề ra
- Phối kết hợp với các phòng ban, bộ phận thực hiện các chương trình PR nội bộ thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp của Công ty.
- Xây dựng mối quan hệ với các hãng, đối tác thông qua việc tham gia, tặng quà các chương trình sự kiện của hãng, nhà cung cấp tổ chức
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Đốc giao
- Báo cáo kết quả công việc theo quy định

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing/ Chăn nuôi Thú y.
- Có kinh nghiệm tương đương Marketing Manager từ 3 năm trở lên hoặc các vị trí liên quan ít nhất 5 năm
- Am hiểu và có kinh nghiệm đối với thị trường thuốc Thú y.
- Có kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện truyền thông, hội nghị khách hàng quy mô lớn.

Similar Jobs

  • Location: Dong Nai
  • Required skills: Chuyên viên Vận hành Mixer, Chuyên viên Vận Hành Máy Trộn Mixer, Vận hành máy, Nhân viên vận hành máy, Chuyên Viên Vận Hành Máy Trộn Mixer, Chuyên Viên Vận Hành & Sửa Chữa Máy Móc Thiết Bị, Chuyên Viên Vận Hành & Sửa Chữa Máy Móc Thiết Bị
  • Number of positions: 1
  • Posted: 15/02/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.