Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Thực hiện công việc xét nghiệm bao gồm các xét nghiệm sinh học phân tử và giải mã gen
 • Đào tạo, huấn luyện và đánh giá các chuyên viên cấp dưới trong việc thực hiện các xét nghiệm và các quy trình hoặc thủ tục liên quan
 • Quản lý hoá chất, thiết bị thí nghiệm trong phòng; theo dõi đề xuất mua hoá chất, dụng cụ, thiết bị cần thiết cho phòng thí nghiệm
 • Điều chỉnh các quy trình, hướng dẫn liên quan dựa trên các quy trình, hướng dẫn của Việt Nam hoặc Tổ chức Thú y Thế giới
 • Lập kế hoạch và thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực sinh học phân tử, nuôi cấy tế bào hoặc protein mới

Job Requirement

 • Có trình độ từ Đại học trở lên chuyên ngành Thú y, Y sinh, Công nghệ sinh học hoặc các ngành liên quan
 • Có kinh nghiệm 2-3 năm làm việc liên quan đến nghiên cứu, xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh học và giải mã gen
 • Yêu thích công việc phòng thí nghiệm, nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc, tư duy logic tốt
 • Có khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng anh chuyên ngành
 • Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc

Similar Jobs

 • Location: Long An
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/08/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: NHÂN VIÊN QA, Chuyên viên QA, Nhân viên quản lý chất lượng, Quản lý chất lượng, QA/QC, Quality Controler, Quality Control Engineer, Quality Assurance Engineer, QA/QC staff, Chuyên viên quản lý chất lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Long An, Tien Giang, Ben Tre
 • Required skills:
 • Number of positions: 5
 • Posted: 08/09/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: Nghiên cứu viên huyết thanh học, Nghiên Cứu Viên Huyết Thanh Học
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/08/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: Trưởng phòng nghiên cứu huyết thanh học, Trưởng Phòng Nghiên Cứu Huyết Thanh Học
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/08/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: Nghiên cứu viên giải trình tự và sinh học phân tử, Nghiên Cứu Viên Giải Trình Tự và Sinh Học Phân Tử
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/08/2022
 • Location: Long An
 • Required skills: Nghiên cứu viên sinh học phân tử, Nghiên Cứu Viên Sinh Học Phân Tử
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.