Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý trang trại           

 • Đảm bảo các trang trại có nguồn lực và đội ngũ nhân viên được đào tạo để tối đa hóa công suất sản xuất.        
 • Đảm bảo SOP được thực thi hiệu quả - bao gồm các SOPs vận hành không liên quan đến gia súc như thực phẩm, giao hàng, an toàn sinh học, rửa xe,…      
 • Tham gia vào dự án/quá trình nghiên cứu, phát triển và áp dụng những mô hình trang trại tiên tiến để cải thiện sức khỏe đàn, năng suất và chất lượng sản phẩm.       
 • Khai thác và quản lý các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường đáp ứng đủ các điều kiện phát triển bền vững.      
 • Quản lý tài sản, ATLĐ, PCCC, An ninh, ATVSTP.             

2. Quản lý sức khoẻ đàn   

 • Thực thi chương trình sức khỏe đàn cung cấp bởi bộ phận Sức khoẻ đàn để đảm bảo nguồn cung ứng thịt, giống GREENFEED tuân thủ theo các quy định an toàn thực phẩm.          
 • Phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu và phát triển và áp dụng các kỹ thuật cải tiến để cải thiện sức khỏe đàn, năng suất và chất lượng sản phẩm.
 • Kiểm soát dịch bệnh, cải thiện năng suất và tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh.       

3. Quản lý sản xuất             

 • Quản lý và theo dõi chính các hoạt động sản xuất về heo giống và thương phẩm dựa trên chức năng và nhiệm vụ được ủy quyền, đảm bảo nhân viên cấp dưới thực hiện đúng theo SOP.        
 • Từ các báo cáo chi phí, phân tích và đưa ra các giải pháp vận hành hiệu quả để cải thiện năng suất và giá thành sản xuất.             
 • Hướng dẫn các trưởng trại và nhân viên thực hiện đúng kế hoạch sản xuất hằng năm.            
 • Tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất liên quan đến các vấn đề của phòng ban chức năng phù hợp với chuyên môn.           
 • Quản lý sản phẩm, chất lượng con giống, thương phẩm đáp ứng giá trị cao cho khách hàng.

4. Quản lý An toàn sinh học            

 • Tổ chức triển khai kiểm soát dịch bệnh và áp dụng các chính sách An toàn sinh học (ATSH) của bộ phận Sức khoẻ đàn trong toàn bộ tổ chức GREENFEED.
 • Giám sát thực thi qui trình ATSH cho từng bộ phận vận hành.  
 • Theo dõi, đánh giá và góp ý cho Bộ phận chuyên môn và cung cấp phản hồi cho bộ phận Sức khoẻ đàn dựa trên việc thực thi SOP.            

5. Quản lý Nhân sự             

Triển khai các quyết định về nhân sự.

 • Thực thi chương trình phát triển nhân lực: Đánh giá nhân lực, lên kế hoạch kế thừa và sử dụng nhân lực hiệu quả.            
 • Hỗ trợ quản lý tuyển dụng nhân viên và tương tác với thực tập sinh khi cần.      
 • Căn chỉnh OKR và quản lý vòng đời OKR cho nhân viên              
 • Đánh giá, đề xuất các chương trình đào tạo để cải thiện hiệu quả của nhân viên       
 • Xác định và ủng hộ chất lượng cuộc sống tại trại.        

6. Quản lý Tài chính

 • Phân tích chi phí và doanh thu ảnh hưởng đến lợi nhuận như thế nào và xác định các cơ hội phát triển.     
 • Lập ngân sách; kiểm soát các chi phí, chỉ tiêu năng suất theo ngân sách được duyệt       
 • Xây dựng mối quan hệ            Thiết lập và duy trì mạng lưới quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng doanh số và lợi nhuận.   
 • Tạo mối quan hệ với cộng đồng địa phương để đảm bảo hình ảnh tích cực của GREENFEED.             
 • Tạo mối quan hệ với các cơ quan chính quyền địa phương để đảm bảo mọi hoạt động tuân theo pháp luật và quy định nhà nước.         
 • Đào tạo, phát triển   Xác định và đưa ra yêu cầu đào tạo về lãnh đạo, tài chính, sức khoẻ đàn, an toàn sinh học, chăn nuôi và nâng cao kỹ thuật cho người lao động.       

7. Công việc khác

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi GĐĐH.     

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Chăn Nuôi Thú Y, Thú Y
 • Tối thiểu 5 kinh nghiệm ở vị trí Trưởng Trại / Quản Lý Cụm Trại quy mô >2500 Nái/ Trại  hoặc 60000 Thịt/ Trại
 • Chịu trách nhiệm về hiệu quả tài chính bằng cách giảm chi phí vận hành và tối ưu hóa các biện pháp quản lý đàn heo tốt nhất
 • Có khả năng lãnh đạo tốt   điều phối tất cả các hoạt động cần thiết nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất.
 • Có kiến thức chuyên môn (thú y) và kỹ năng quản lý
 • Có kinh nghiệm đối với các lĩnh vực đảm bảo sức khỏe vật nuôi
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt để báo cáo cho các quản lý cấp cao, tham gia đào tạo cho các nhân viên đứng đầu và nhân viên sản xuất tại trại.
 • Hiểu rõ cách giám sát và thực hành các chương trình an toàn sinh học và sức khỏe của đàn.
 •  Hiểu rõ quy trình kiểm soát thống kê và các ghi chép sản xuất để xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và đê xuất giải pháp phù hợp
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh

Similar Jobs

 • Location: Quang Ninh, Bac Ninh, Hai Duong, Hung Yen
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/09/2015

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.