Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Trưởng phòng thương hiệu tập đoàn đóng vai trò phối hợp thực thi & thúc đẩy kế hoạch, mục tiêu  lộ trình và triển khai quản trị thương hiệu Tập đoàn phục vụ mục tiêu xây dựng thương hiệu, bảo vệ thương hiệu, nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu của công ty đến các đối tượng dự phần trong hệ sinh thái GF, bao gồm con người GF, khách hàng, đối tác, nhân viên, nhà đầu tư, nhà cung cấp, chính phủ, báo chí 

1. Xây dựng Thương hiệu Tập đoàn uy tín & nhất quán

- Xây dựng Cấu trúc cây thương hiệu Tập đoàn, kế hoạch thực thi Thương hiệu Tập đoàn xuống Khối/Ngành, nhằm quản trị thương hiệu tập đoàn ở khía cạnh phần nhận diện thương hiệu (phần hiển thị) và văn hóa thương hiệu (phần lõi), môi trường làm việc, con người - nhân hiệu và thương hiệu nhà tuyển dụng GF (Employer Value Proposition communications), đảm bảo sự hoà hợp giữa tính cách thương hiệu với tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược của công ty.

- Chịu trách nhiệm về xây dựng & quản trị thương hiệu Tập đoàn thông qua các bộ Quy trình/Chính sách ban hành để đảm bảo sự đồng nhất trên toàn hệ thống (Brand Audit; Kiện toàn bộ Corporate Identity System cho từng Ngành - BU - Khối Chức năng; Sổ tay Thương hiệu; Brand Health Check - Đo lường Sức khỏe thương hiệu Khối/Ngành nội bộ)

- Phát triển toolkit truyền thông thương hiệu cho các chiến dịch lớn hằng năm và trực tiếp thực thi hoặc dẫn dắt việc thưc thi các định hướng, kế hoạch, sáng kiến truyền thông thương hiệu nhất quán với các đối tượng dự phần Nhân viên hiện tại và tương lai 

- Giám sát việc thực thi quản trị Thương hiệu tập đoàn trên các nền tảng truyền thông bên trong và bên ngoài nhất quán (Các dự án Hợp tác, PR, Social, influencing marketing via media, KOLs) 

- Kết nối, gây ảnh hưởng với các cơ quan tố chức chuyên trách để có được những bằng khen, chứng nhận, câu claims về môi trường làm việc, con người  - nâng cao uy tín thương hiệu Tập đoàn

2. Dẫn dắt & phối hợp thực thi quản trị thương hiệu Tập đoàn

- Xây dựng Kế hoạch nhận diện và tầm soát Rủi ro Thương hiệu, gồm hình ảnh và uy tín thương hiệu; lập kế hoạch Bảo vệ thương hiệu Tập đoàn, tư vấn nội dung truyền thông, phát biểu lãnh đạo liên quan đến tổ chức, kinh doanh trước nội bộ nhân viên và bên ngoài 

- Phối hợp các bộ phận, Khối chức năng (Legal, HR, …) thực thi các kế hoạch Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nhằm bảo vệ, ngăn chặn được các hành vi cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ, gây ảnh hưởng uy tín, hình ảnh của Tập đoàn.

- Tư vấn/ kết nối, hỗ trợ và phối hợp thực thi các dự án Xây dựng và Quản trị thương hiệu Tập đoàn cùng các phòng ban chức năng và Ngành/Mảng kinh doanh.

- Lên kế hoạch và triển khai phần Thương hiệu Tập đoàn cho những dự án trọng điểm cấp tập đoàn

- Định kỳ thu thập thông tin, báo cáo, đánh giá về sức khỏe thương hiệu Tập đoàn - tương quan với các đối thủ cạnh tranh, tham vấn line manager và các Khối/Ngành chức năng về chiến lược thương hiệu.

3. Xây dựng đội ngũ có năng lực 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch phát triển năng lực cho nhân sự truyền thông ngắn - trung hạn 

- Phát triển nhân sự kế thừa giai đoạn 2025-2027 

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan

- Hơn 5 năm quản lý thương hiệu tại các tập đoàn lớn.

- Chuyên môn về xây dựng Thương hiệu Doanh nghiệp, Quản lý Thương hiệu, Chiến lược & thực tiễn Thương hiệu & Truyền thông cũng như các luật và quy định hiện hành.

- Kỹ năng tư duy phê phán, để xác định những hiểu biết sâu sắc

- Kỹ năng tổ chức xuất sắc và chú ý đến từng chi tiết

- Quản lý và tối ưu hóa dự án mạnh mẽ

- Quản lý con người .Kỹ năng giao tiếp và gây ảnh hưởng

 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Thực Tập Sinh, Nhân viên thực tập, Internship, Nhân viên thực tập nước ngoài, Thực Tập Sinh ECOMMERCE Food Industry, Thực Tập Sinh ECOMMERCE Food Industry, ECOMMERCE, thương mại điện tử
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Senior Copywriter, Senior Copywriter, Senior Copywriter, Chuyên Viên Sáng Tạo Nội Dung, Chuyên Viên Sáng Tạo Nội Dung Tiếng Anh tốt
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: External Communications Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.