Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Định hướng xây dựng và quản trị mối quan hệ với khách hàng nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh.
 • Chịu trách nhiệm giữ và phát triển những khách hàng trọng yếu.
 • Xây dựng, định hướng, cấu trúc và định vị sản phẩm nhằm tăng ưu thế cạnh tranh trên thị trường.
 • Xây dựng chiến lược, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh. Đề xuất các giải pháp, chính sách, nguồn lực trọng yếu... phục vụ cho hoạt động bán hàng.
 • Chịu trách nhiệm triển khai và cam kết mục tiêu sản lượng, doanh số theo định hướng của công ty.
 • Tư vấn và đề xuất các giải pháp Marketing. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing theo định hướng của công ty.
 • Truyền thông các mô hình hiệu quả thông qua trại mô hình, bằng chứng năng suất (POP),...
 • Lường trước các rủi ro trên thị trường, tư vấn cho khách hàng/công ty để đảm bảo các vấn đề có thể được giải quyết một cách phù hợp, kịp thời và hiệu quả.
 • Huấn luyện, đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ theo chuẩn năng lực của công ty.
 • Thực hiện các qui trình báo cáo công việc.
 • Xây dựng và triển khai chiến thuật kinh doanh theo định hướng và mục tiêu của ngành.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:
Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học các chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản/ Ngư y/ Kinh tế thuỷ sản, Bệnh học Thủy sản,....
KIẾN THỨC
- Chuyên ngành về nuôi trồng thuỷ sản
- Bán hàng và Quản trị Tiếp thị
- Xây dựng và làm việc đội nhóm
- Quản lý, lãnh đạo.
KINH NGHIỆM - TRẢI NGHIỆM
- Trải nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí quản lý tương đương.
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý thị trường có qui mô sản lượng lớn.
KỸ NĂNG
Có hiểu biết và thành thạo:
- Chuyên ngành về nuôi trồng thuỷ sản
- Bán hàng và Marketing
- Xây dựng và làm việc đội nhóm
- Quản lý và lãnh đạo.

Similar Jobs

 • Location: Mekong Delta
 • Required skills: Trưởng Phòng Cấp Cao, Trưởng Phòng Cấp Cao Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại Thủy Sản, Aquafeed Sale, Kinh Doanh Thủy Sản
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/11/2022
 • Location: Dong Thap, Long An, Mekong Delta
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/10/2022
 • Location: Ca Mau, Soc Trang, Bac Lieu, Mekong Delta
 • Required skills: Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại Thủy Sản, Kinh doanh, Sale Thủy sản, Thị trường
 • Number of positions: 10
 • Posted: 24/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.