Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phát triển các ứng dụng web Application theo yêu cầu.
 • Đảm bảo hiệu suất, trải nghiệm người dùng tốt nhất của các ứng dụng.
 • Tham gia triển khai, nhận chuyển giao công nghệ và sửa lỗi các ứng dụng.
 • Phát triển các services (API) để giao tiếp với các ứng dụng khác (HCM, SAP, Offices 365, Mobile Application...)
 • Vận hành, giám sát, bảo trì các ứng dụng trên nền tảng Web Application hỗ trơ các phòng ban chức năng.
 • Xây dựng tài liệu kỹ thuật.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
 • Tuổi từ 24 đến 35.
 • Thành thạo lập trình ứng dụng trên nền tảng .net.
 • Có kiến thức tốt về ASP.net, MVC
 • Có kiến thức tốt về Design Pattern, Data Structure và Algorithm
 • Có kiến thức tốt về cơ sở dữ liệu SQL server, MySQL, Cassandra, PostgreSQL,.
 • Hiểu về EDI, http, https, socket, streaming.
 • Có hiểu biết về Javascript & Html5, ReactJS, Python, Web API, JSON, XML, Push Notification, PHP là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm build các ứng dụng trên nền tảng Cloud, Azure… là một lợi thế.
 • Có khả năng làm việc độc lập, hoặc theo nhóm.
 • Tiếng Anh giao tiếp đọc, hiểu, viết tài liệu kỹ thuật.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: ABAP Developer, SAP Technical Consultant, ABAP, SAP S4/HANA
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: ERP Solution Specialist SAP/PP, SAP Functional Consultant PP SD, SAP Functional Consultant, SAP Functional Consultant PP/QM, SAP Functional Consultant SD
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Winform Developer, Winform
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: HRIS Administrator, HRIS, HR Information Systems
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/03/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Senior Business Analyst, IT business analyst, business analyst, IT software
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/02/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.