Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Phát triển các ứng dụng Winform Application theo yêu cầu.
 • Đảm bảo hiệu suất, trải nghiệm người dùng tốt nhất của các ứng dụng.
 • Tham gia triển khai, nhận chuyển giao công nghệ và sửa lỗi các ứng dụng.
 • Phát triển các services (API) để giao tiếp với các ứng dụng khác (HCM, SAP, Offices 365, Mobile Application...)
 • Vận hành, giám sát, bảo trì các ứng dụng trên nền tảng Winform Application hỗ trơ các phòng ban chức năng.
 • Xây dựng tài liệu kỹ thuật.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
 • Thành thạo lập trình ứng dụng trên nền tảng .net.
 • Có kiến thức tốt về .net (C#)/Java, DevExpress.
 • Có kinh nghiệm kết nối với các thiết bị (Cân, RFID reader, Scanner …)
 • Có kiến thức tốt về Design Pattern, Data Structure và Algorithm
 • Có kiến thức tốt về cơ sở dữ liệu SQL server, MySQL.
 • Hiểu về EDI, http, https, socket.
 • Có kinh nghiệm và tham gia ít nhất 2 dự án với vai trò lập trình viên chính thức.
 • Có khả năng làm việc độc lập, hoặc theo nhóm.
 • Chịu khó học hỏi, nâng cao kỹ năng.
 • Tiếng Anh giao tiếp đọc, hiểu, viết tài liệu kỹ thuật.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: ABAP Developer, SAP Technical Consultant, ABAP, SAP S4/HANA
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: ERP Solution Specialist SAP/PP, SAP Functional Consultant PP SD, SAP Functional Consultant, SAP Functional Consultant PP/QM, SAP Functional Consultant SD
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Web Aplication Developer, Web Aplication Developer, Web Application Developer, .net
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: HRIS Administrator, HRIS, HR Information Systems
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/03/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Senior Business Analyst, IT business analyst, business analyst, IT software
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/02/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.