Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

 

LET’S VOTE FOR GREENFEED TO MAINTAIN THE POSITION AS “TOP 100 BEST PLACES TO WORK 2021”

As voted by community, GREENFEED was honored in “TOP 100 BEST PLACES TO WORK” 2017, 2018 & 2020, Top 1 Best place to work in Agriculture/ Forestry/ Fisheries 2020 & Top 10 Companies with Happy Workforce 2020 according the survey published by Anphabe, a leading consultancy firm in Employer Branding and Happy Workforce.
 
Those awards recognized GREENFEED’s efforts in building and promoting a professional working environment.
This year, please vote for GREENFEED to continue in “TOP 100 BEST PLACES TO WORK 2021” in order to jointly promote our employer brand.
·        Link for voting: https://anpha.be/2RJQu8W
·        Link will be closed by July 31st 2021.
Thank you for your vote!

News

5 lý do để tham gia bình chọn GreenFeed là “Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2016”

Chương trình do mạng Anphabe tổ chức, với sự tham vấn về phương pháp xếp hạng và phân tích từ công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Nielsen. Đây là công ty đa quốc gia hàng đầu chuyên đo lường và đánh giá thông tin về lĩnh vực Marketing, hành vi người tiêu dùng, tivi và các phương tiện truyền thông, đo lường trực tuyến, đo lường các thiết bị di động và nhiều lĩnh vực khác. Nielsen hiện có văn phò

View detail

Thông báo tuyển dụng nhân sự của GreenFeed VN

Nhằm phát triển nguồn nhân lực cho năm 2015, GreenFeed VN tổ chức tuyển dụng tập trung tại Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng - Trường Đại học Cần Thơ ngày 26/01/2015.

View detail

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.