Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Mô Tả Công Việc

- Application Development: Design, develop, and maintain applications using .Net technologies.
- WinForms Development: Develop and maintain desktop applications using Windows Forms (WinForms).
- MVC Development: Create and manage web applications using the Model-View-Controller (MVC) design pattern.
- ASP.NET Core Development: Develop modern web applications using ASP.NET Core.
- Database Management: Design, implement, and maintain databases to support .Net applications.
- Code Quality Assurance: Write clean, scalable code, and perform testing and debugging to ensure application performance and reliability.
- Integration: Integrate various APIs and third-party services into applications.
- Team Collaboration: Work closely with other developers, designers, and stakeholders to deliver high-quality software solutions.
- Documentation: Create and maintain technical documentation for applications and processes.

 

Yêu Cầu Công Việc

- Experience: Proven experience as a .Net Developer with knowledge of WinForms, MVC, and ASP.NET Core.

- WinForms Knowledge: Strong experience in developing and maintaining applications using Windows Forms.

- MVC Knowledge: Extensive experience with the MVC framework for developing web applications.

- ASP.NET Core Knowledge: Proficiency in developing applications using ASP.NET Core.
- Database Management: Experience with database design, implementation, and management.
- Code Quality: Ability to write clean,maintainable, and efficient code.
- Testing and Debugging Skills: Strong skills in testing and debugging .Net applications.
- Integration Skills: Experience integrating APls and third-party services.

- Teamwork Skills: Excellent communication and collaboration skills.
- Education: Bachelor's degree in Information Technology, Computer Science, or a related field.
- Language Skills: Proficiency in English is an advantage.
- Personality: Proactive, detail-oriented, and able to work under pressure.

 
Job tags: .Net Developer

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: IoT and Automation Manager, Automation, IoT
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 10/07/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Full Stack Node.js Developer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 10/07/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Senior SAP ABAP Developer, SAP, ABAP
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 05/07/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Data Engineer Python AWS, Data Engineer Python AWS, Data Engineer Python AWS SQL, Python Developer, Senior Manager Data Engineer Python AWS SQL, Senior Manager Data Engineer Python AWS SQL, Senior Manager Data Engineer Python AWS SQL
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 11/06/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Head of Technology and Operations, Infrastructure
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 11/06/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Head of ERP
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 07/06/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.