Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Mô Tả Công Việc

- Web Application Development: Design, develop, and maintain web applications from backend to frontend using Node.js.

- Database Management: Design and manage relational (SQL) and non- relational (NoSQL) databases.

- Deployment and Maintenance: Ensure applications are deployed and operate stably across different environments.

- API Development: Design and develop RESTful APIs and GraphQL.

- Code Quality Assurance: Write high- quality code, perform testing and debugging to ensure the code is error-free and performs well.

- Integration: Work with external APIs and integration them into the company's applications. 

- Team Collaboration: Work closely with development team members, designers, and other departments to ensure the product meets quality standards and deadlines.

- Technology Update: Continuously update and learn new technologies, applying them to the job as needed.

 

Yêu Cầu Công Việc

- Experience: 4 - 5 years of experience working with Node.js and related technologies.
- Frontend Knowledge: Experience with frontend technologies such as HTML,CSS, JavaScript, and frontend frameworks like React.js, Next.js
- Backend Knowledge: Extensive knowledge of Node.js, Express.js, and other backend tools.
- Database Management: Experience working with databases such as MongoDB, MySQL, PostgreSQL.
- API: Experience developing and working with RESTful APIs and GraphQL.
- Agile Knowledge: Understanding and experience working in an Agile environment.
- CI/CD: Experience with CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) tools and processes.
- Microservices: Understanding and experience in developing Microservices architecture.
- Testing and Debugging Skills: Strong testing and debugging skills, knowledge of software testing tools and methodologies.
- Teamwork Skills: Excellent teamwork skills, ability to communicate and collaborate with other team members.

- Education: Bachelor's degree in Information Technology or related fields.

- Language Skills: Proficiency in reading and understanding English is a plus.

- Personality: Proactive, responsible, and able to work under pressure.

 

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: .Net Developer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 19/07/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: IoT and Automation Manager, Automation, IoT
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 10/07/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Senior SAP ABAP Developer, SAP, ABAP
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 05/07/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Data Engineer Python AWS, Data Engineer Python AWS, Data Engineer Python AWS SQL, Python Developer, Senior Manager Data Engineer Python AWS SQL, Senior Manager Data Engineer Python AWS SQL, Senior Manager Data Engineer Python AWS SQL
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 11/06/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Head of Technology and Operations, Infrastructure
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 11/06/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Head of ERP
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 07/06/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.