Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Mô Tả Công Việc

The Senior SAP ABAP Developer is technical professional responsible for leading and executing SAP ABAP development projects. This role involves designing, developing, and maintaining complex SAP solutions, collaborating with cross-functional teams, and providing technical expertise in ABAP programming. The Senior SAP ABAP Developer plays a crucial role in driving innovation, optimizing performance, and ensuring the successful implementation of SAP projects.

 • Customize standard SAP applications to meet specific business needs.
 • Implement enhancements to existing SAP modules and functionalities.
 • Collaborate with SAP functional consultants to integrate SAP solutions with other enterprise systems.
 • Develop and maintain interfaces between SAP and external systems using ABAP.
 • Identify and resolve performance issues within SAP applications.
 • Optimize ABAP code for improved system performance.
 • Document technical specifications, program logic, and user guides.
 • Maintain clear and comprehensive documentation for all ABAP development activities.
 • Investigate and resolve technical issues related to ABAP development.
 • Provide technical support and guidance to end-users and other IT teams.
 • Work closely with SAP functional teams, business analysts, and other developers to deliver integrated solutions.
 • Participate in cross-functional project teams and contribute to the overall success
 • Lead and guide a team of ABAP developers in the design and implementation of SAP solutions.
 • Provide technical leadership and mentorship to junior developers.
 • Stay abreast of industry trends, SAP updates, and emerging technologies.

Yêu Cầu Công Việc

 • Minimum of 5+ years of experience on SAP S/4 HANA or ECC implementation in position of ABAP
 • Experience in ASAP implementation methodology.
 • Experience on RICEFW development (Reports, Interfaces, Conversions, Enhancements, Forms and Workflows)
 • Experience on integration through Database intermediate, File and Web services.
 • Deep knowledge of the business and system processes of SAP modules (FI, CO, MM, SD, PP. etc.)
 • Experience on PI Integration, SAP Ariba, BI/BO, Data Warehouse etc. will be a good point.
 • Good at logical thinking and computer scientist literacy
 • Effective communication and interpersonal skills.
 • Ability to manage multiple priorities in a dynamic environment.

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: .Net Developer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 19/07/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: IoT and Automation Manager, Automation, IoT
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 10/07/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Full Stack Node.js Developer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 10/07/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Chuyên Viên Công Thức
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 27/06/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Data Engineer Python AWS, Data Engineer Python AWS, Data Engineer Python AWS SQL, Python Developer, Senior Manager Data Engineer Python AWS SQL, Senior Manager Data Engineer Python AWS SQL, Senior Manager Data Engineer Python AWS SQL
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 11/06/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Head of Technology and Operations, Infrastructure
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 11/06/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Head of ERP
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 07/06/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.