Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Mô Tả Công Việc

 • Implements feature customization based on the requirements of the users
 • Develop new features and enhancements for both frontend and backend site.
 • Participate in design/code review 
 • Verify database and data integrity 
 • Providing support, including procedural documentation 
 • Maintain and expand existing code and products

Yêu Cầu Công Việc

 • From 3+ years of experience of developing cloud-based or distributed applications with .NET Core, Microsoft technologies. 
 • Good knowledge of OOP, clean code, SOLID and best practices, coding patterns like DDD, CQRS and TDD
 • Experience with .NET Core, ASP.NET (MVC), ASP.NET (Core), SQL Server, Entity Framework
 • Knowledge and experience of framework FE: ReactJS, Vuejs
 • Knowledge and experience of DevOps principles, frameworks and tools
 • Knowledge and experience of CI/CD methods and toolsets, such as Gitlab CI or Jenkins
 • API use, design, and implementation.
 • Have solid knowledge in Mircoservices
 • Source control with GIT, GITLAB 
 • Experience in code review, code refactoring, Unit Testing
 • Able to work on your own as well as in a team following Agile methodologies as Scrum and Kanban 
 • Proactive, well self-organized, and responsible in work.
 • Able to quickly manage new technologies
 • Good skill in English reading and speaking is a plus 
 • Hands-on experience of Kubernetes or Azure stacks (AKS) is a big plus

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: IoT and Automation Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 10/05/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Head of Technology and Operations, Senior, Senior Service Delivery/IT Project Manager, Senior Service Delivery/ IT Project Manager, Senior Service Delivery/ IT Project Manager, Senior Service Delivery/ IT Project Manager, Senior Service Delivery/ IT Project Manager, Head of Technology and Operations, IT infrastructure - Senior Project Manager, IT infrastructure - Senior Project Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 02/05/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Senior Manager Infrastructure & Operation, Senior Infrastructure Engineer, Infrastructure Engineer, Kỹ sư hạ tầng kỹ thuật, Urban Planner, Structural engineer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 02/05/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Data Analytics Manager for Finance and Accounting Department, Data Analytics Manager, Finance & Accounting, Management Accounting, Power BI, SQL
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 24/04/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Software Engineer Nodejs Reactjs
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 24/04/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Data Analysis Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 04/04/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Chuyên viên kỹ thuật - Cloud, Chuyên viên kỹ thuật - Cloud, Chuyên viên kỹ thuật - Cloud
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 27/03/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Chuyên viên kỹ thuật - Software
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 27/03/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.