Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Mô Tả Công Việc

 • Collaborate with the members of software team to integrate Frontend and Backend, ensuring design integrity as well as performance. 
 • Ensure performance across multiple browsers, devices, compatibility, and responsiveness.
 • Produce, modify, and maintain websites and web application user interfaces.
 • Work directly with the team to clarify requirements within the project.

Yêu Cầu Công Việc

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineering, Mathematics, or a related field of study
 • At least 3 - 4 years programming experience using NodeJS technologies
 • Experience in DevOps process & build a robust production system availability
 • Object Oriented analysis and design using common data structures, algorithms, design patterns
 • Experience working with ReactJS/NextJs
 • Ability to research and apply new technologies.
 • Experience with Charting (Highchart, EChart, D3, ChartJS).
 • Experience working with Restful APIs.
 • Experienced building backend API with NodeJS is a plus
 • Experienced with SQL (MySQL, PostgreSQL) and NoSQL (MongoDB)
 • Experienced with micro-service/ monolithics architecture
 • Experience in development of high-loaded systems
 • CI/CD, Docker experience
 • Familiar with issue tracking, wiki, version control systems Git, GitLab
 • Experienced in software development with Agile/Scrum method

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: IoT and Automation Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 10/05/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Head of Technology and Operations, Senior, Senior Service Delivery/IT Project Manager, Senior Service Delivery/ IT Project Manager, Senior Service Delivery/ IT Project Manager, Senior Service Delivery/ IT Project Manager, Senior Service Delivery/ IT Project Manager, Head of Technology and Operations, IT infrastructure - Senior Project Manager, IT infrastructure - Senior Project Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 02/05/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Senior Manager Infrastructure & Operation, Senior Infrastructure Engineer, Infrastructure Engineer, Kỹ sư hạ tầng kỹ thuật, Urban Planner, Structural engineer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 02/05/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Data Analytics Manager for Finance and Accounting Department, Data Analytics Manager, Finance & Accounting, Management Accounting, Power BI, SQL
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 24/04/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Software Development .NET Reactjs, .NET, Reactjs, Mircoservices
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 22/04/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Data Analysis Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 04/04/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Chuyên viên kỹ thuật - Cloud, Chuyên viên kỹ thuật - Cloud, Chuyên viên kỹ thuật - Cloud
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 27/03/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Chuyên viên kỹ thuật - Software
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 27/03/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.