Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên Viên Điều Phối Kinh Doanh Ho Chi Minh 14/01/2020
2 Nhân Viên Kỹ Thuật Khai Thác Và Sản Xuất Phân, Dịch Trùn Dak Nông 18/12/2019
3 Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng Binh Thuan 18/12/2019
4 Nhân Viên Kỹ Thuật Trại (Nội Trú) Binh Thuan 11/12/2019
5 Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng (Mảng Trại) Ba Ria - Vung Tau 11/12/2019
6 Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Gia Cầm Phu Tho
Vinh Phuc
Bac Giang
Bac Ninh
Hai Duong
...
02/07/2019
7 Nhân Viên QC Dong Nai 05/06/2019
8 Nhân Viên Hành Chánh - Lễ Tân Dong Nai 13/01/2020
9 Chuyên Viên Pháp Chế Ho Chi Minh 13/01/2020
10 R&D Processing/OEM Manager Ho Chi Minh 07/01/2020
11 Chuyên Viên R&D Ho Chi Minh 07/01/2020
12 Nhân Viên Kế Toán Kho Dong Nai 03/01/2020
13 Chuyên Viên Kế Hoạch Vật Tư Ho Chi Minh 30/12/2019
14 Developer IOS Ho Chi Minh 30/12/2019
15 Chuyên Viên Marketing Ho Chi Minh 27/12/2019
16 Chuyên Viên Kế Hoạch Vật Tư Dong Nai 26/12/2019
17 Chuyên Viên ERP Ho Chi Minh 26/12/2019
18 Giám Sát Tuyển Dụng Ho Chi Minh 03/12/2019
19 Trợ Lý Quản Lý Nhãn Hàng (Ngành Hàng Thịt Tươi) - ABM Ho Chi Minh 25/11/2019
20 Quản lý Nhãn Hàng (Ngành Hàng Thịt Tươi) - BM Ho Chi Minh 25/11/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.