Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng Binh Thuan 12/05/2019
2 Nhân viên Hành chính lễ tân Binh Thuan 22/05/2019
3 Trưởng Nhóm Bảo Trì (Nội Trú) Binh Thuan 22/05/2019
4 Kế Toán Thanh Toán Quốc Tế Hung Yen 14/05/2019
5 Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Hung Yen 14/05/2019
6 Kế Toán Kho-Giá Thành- CCDC&TSCĐ Hung Yen 06/05/2019
7 Trưởng Phòng Bảo Trì Hung Yen 14/03/2019
8 Nhân viên QA Nguyên Liệu Thành Phẩm Dong Nai 14/01/2019
9 Nhân Viên Kế Toán Kho Dong Nai 11/04/2019
10 Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Ho Chi Minh 16/05/2019
11 Công Nhân,Nhân Viên Kỹ Thuật Chăn Nuôi Ha Noi
Hoa Binh
Ha Giang
Lao Cai
Lai Chau
...
14/05/2019
12 Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Thương Mại Ha Noi
Hoa Binh
Ha Giang
Lao Cai
Son La
...
14/05/2019
13 Chuyên Viên Nhân Sự Long An 14/05/2019
14 Chuyên Viên Pháp Chế (Senior level) Ho Chi Minh 14/05/2019
15 Trưởng Nhóm Kiểm Toán Chi Phí & Hiệu Quả Ho Chi Minh 14/05/2019
16 Trưởng Nhóm Kiểm Toán Tuân Thủ Ho Chi Minh 14/05/2019
17 Phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự BU Long An 14/05/2019
18 Ecommerce IT Ho Chi Minh 13/05/2019
19 R&D Mảng Chế Biến Ho Chi Minh 03/05/2019
20 IT User Support Ho Chi Minh 12/04/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.