Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Nhân Viên ISO Dong Nai 13/08/2019
2 Nhân Viên Y Tế Hành Chính Dong Nai 13/08/2019
3 Tài Xế (Bằng FC) Binh Thuan 26/07/2019
4 Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Gia Cầm Phu Tho
Vinh Phuc
Bac Giang
Bac Ninh
Hai Duong
...
02/07/2019
5 Nhân Viên QC Dong Nai 05/06/2019
6 Nhân viên QA Nguyên Liệu Thành Phẩm Dong Nai 14/01/2019
7 Chuyên Viên Phần Mềm Ứng Dụng (ERP) Ho Chi Minh 08/08/2019
8 Trưởng Nhóm Kiểm Toán Chi Phí & Hiệu Quả Ho Chi Minh 07/08/2019
9 Nhân viên tư vấn kỹ thuật thương mại (Thủy sản) Binh Dinh 07/08/2019
10 Nhân viên cân soạn premix Binh Dinh 05/08/2019
11 Bếp Phó Binh Thuan 24/07/2019
12 Giám Sát Logistics (BU Lào) Vientiane 15/07/2019
13 Chuyên Viên Pháp Chế (Senior level) Ho Chi Minh 11/07/2019
14 Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Sales Admin) – Mảng Thực Phẩm Ho Chi Minh 02/07/2019
15 Nhân Viên Thu Mua Long An 06/06/2019
16 Phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự BU Long An 14/05/2019
17 NHÂN VIÊN QA Ha Nam 29/06/2018
18 KẾ TOÁN BÁN HÀNG Ha Nam 21/04/2017
19 Kế Toán Tổng Hợp Hoa Binh 07/06/2016
20 NV Kế Toán Kho - Giá Thành Hoa Binh 07/06/2016
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.