Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Nhân Viên Kho Dong Nai 27/06/2018
2 Nhân Viên QA Phụ Trách ISO Dong Nai 27/06/2018
3 Nhân Viên Cơ Điện Dong Nai 27/06/2018
4 Nhân viên Kế toán bán hàng Binh Duong 14/06/2018
5 Kế Toán (Trại Khách Hàng của GreenFeed) Binh Dinh 20/07/2018
6 Nhân viên pha lóc - Lao động phổ thông (ca đêm) Ho Chi Minh 18/07/2018
7 Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Làm Việc Tại Nhà Máy Hưng Yên Hung Yen 13/07/2018
8 Kế Toán Bán Hàng & Công Nợ - Mảng Trại Ho Chi Minh 02/07/2018
9 Kế Toán Thanh Toán - Mảng Trại Ho Chi Minh 02/07/2018
10 Kế Toán Bán Hàng - Làm Việc Tại GreenFeed Hưng Yên Hung Yen 02/07/2018
11 Nhân Viên Vận Hành Máy Ép Viên Hung Yen 02/07/2018
12 NHÂN VIÊN QA Ha Nam 29/06/2018
13 Nhân Viên QC Xưởng Giết Mổ Heo Dong Nai 27/06/2018
14 Kế Toán Thanh Toán - Ưu Tiên Kinh Nghiệm Ngành Thực Phẩm Ho Chi Minh 11/06/2018
15 Technical Commercial Consultants/ Supervisor (6 Posts) - Myanmar Myanmar 08/06/2018
16 Nhân viên Logistics Dong Nai 07/06/2018
17 Nhân viên QA Dong Nai 24/05/2018
18 Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán Quốc Tế Hung Yen 22/05/2018
19 Nhân viên Kỹ Thuật Thương Mại Thủy sản Mekong Delta 11/05/2018
20 Chuyên viên Kỹ Thuật Trại Cá Tay Ninh
Long An
11/05/2018

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.