Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Triển khai chiến lược nguồn nhân lực và Phát triển tổ chức.
 • Quản lý quan hệ lao động và gắn kết nhân viên.
 • Tư vấn giải pháp nhân sự để thúc đẩy mục tiêu của BU, Trại.
 • Quản lý Nhân tài, Phát triển đội ngũ kế thừa.
 • Quản lý công tác hành chính tại Văn phòng Miền Trung.

Job Requirement

Có kinh nghiệm Trưởng phòng Nhân sự/Trưởng phòng Tuyển dụng/Đối tác Nhân sự là một lợi thế.

Sử dụng tốt Excel, Power Point. Có khả năng phân tích dữ liệu.

Có khả năng thuyết trình tốt.

Biết lắng nghe và hòa đồng, thân thiện.

Có khả năng đi công tác 10 ngày/tháng (đến các trang trại chăn nuôi tại khu vực Miền Trung/HCM/Hưng Yên).

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.