Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Thực hiện các phần hành kiểm tra tuân thủ, kiểm soát hoạt động được giao theo sự chỉ đạo của Trưởng nhóm/TP.KSNB:

- Hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm

- Hoạt động theo dõi, phân tích các chi phí trong hoạt động sản xuất: tỷ lệ cạo, hao hụt sản xuất, tăng ca, điện, nước,…

- Phân tích rủi ro và đề xuất giải pháp kỹ thuật, giải pháp cải tiến về sản xuất pha lóc thụt tươi, sản xuất chế biến từ thịt

- Hoạt động kho lạnh, kho thành phẩm, nguyên phụ liệu: nhập/xuất/tồn, điều kiện bảo quản, hạn mức tồn kho, layout
- Hoạt động thực hành GMP: nhân sự, nhà xưởng, thiết bị, vệ sinh sản xuất, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân

- Hoạt động sử dụng, tính ổn định và hiệu quả hệ thống ERP (SAP, Solomon, Oracle,..), SISO, hệ thống quản lý chất lượng (ISO, HACCP, FSSC,…)

- Hoạt động mua hàng, logistic (tuân thủ hạn mức & thẩm quyền phê duyệt PR - PO, đấu thầu, đánh giá nhà cung cấp)

- Hoạt động lưu trữ & bảo quản hồ sơ chứng từ

- Hoạt động lưu trữ & bảo quản hồ sơ chứng từ

- Qui trình quản trị rủi ro, thanh toán, thẩm quyền & hạn mức ký duyệt chi phí

Chuẩn bị các hồ sơ kiểm tra, thu thập bằng chứng kiểm tra, ghi chép và tổng hợp số liệu và có những kết luận

Thảo luận với Trưởng nhóm/TP.KSNB, phân tích, đối chiếu, báo cáo sai phạm đã phát hiện và những đề xuất cải thiện 

Theo dõi tiến độ thực hiện các biện pháp khắc phục các sai phạm đã phát hiện nhằm đảm bảo sự tuân thủ được thực thi kịp thời.

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học thuộc các ngành Công nghệ thực phẩm

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Có hiểu biết về ngành thực phẩm (pha lóc thịt tươi, chế biến từ thịt)

- Có hiểu biết về hệ thống dây chuyền sản xuất chế biến thực phẩm từ thịt, pha lóc của Công ty

- Có hiểu biết về quản lý chất lượng và hệ thống ISO, HACCP, FSSC,…

- Có hiểu biết về an toàn vệ sinh thực phẩm, công bố chất lượng và các quy định pháp luật liên quan 

- Có hiểu biết về quy trình mua hàng, quản lý hàng tồn kho, quản lý chi phí, quản lý tài sản cố định và các quy chế, chính sách, nguyên tắc, thủ tục, quy định của Công ty. 

-  Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học (Excell, Access, Word, Power point,...), đã từng sử dụng SAP, ERP-Solomon là một lợi thế

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh, Binh Thuan
 • Required skills: Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ, Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng, Nhân viên kế toán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Kế Toán Tổng Hợp, General Accountant
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng phòng kế toán, Chief accountant, Kế toán trưởng, tax, tax accounting, Accounting Manager, Phó trưởng phòng kế toán, Management Accounting Specialist beverages, Head of Finance and Accounting, Management , Nhân viên kế toán quản trị, Kế toán tổng hợp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Kế toán quản trị nội bộ, Kế toán quản trị, Management Accountant, kiêm kế toán tổng hợp, Kế toán tổng hợp kiêm kế toán trưởng, Chief accountant, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán tài chính, Trưởng phòng tài chính kế toán, Phó phòng tài chính kế toán, Phó phòng kế toán tài chính, Head of Accounting, Accounting Director
 • Number of positions: 1
 • Posted: 31/03/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ, Compliance Auditor, kiểm soát nội bộ, Internal Audit, Kiểm toán viên, Auditing supervisor, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán tư nhân, Kiểm toán nhà nước, Auditor, Internal Auditor, External Auditor, Chuyên viên kiểm toán, Kiểm toán viên CPA, Internal Controller, Kiểm toán viên nội bộ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Dong Nai
 • Required skills: R&D Mảng Bao Bì, packaging, research development, bao bì
 • Number of positions: 2
 • Posted: 15/04/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Long An
 • Required skills: Chuyên Viên Vận Hành Sản Xuất, Industrial Management
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/03/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.