Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra và nhập từng số tai heo nái phối, đẻ, cai sữa của từng trại, kiểm tra heo có vấn đề (lốc, viêm, sảy thai) có đúng thực tế không để làm số liệu cho kế toán giá thành.
 • Kiểm tra và theo dõi số liệu heo chết theo từng tuổi, nhập số liệu vào bảng chỉ tiêu sinh sản cho nhóm kỹ thuật
 • Cập nhật số liệu về heo (chết, bán, loại, tuần tuổi heo) nhằm mục đích cung cấp số liệu cho bộ phận kinh doanh lên kế hoạch bán heo.       
 • Theo dõi những nái phối tinh heo PIC cho tỷ lệ đậu thai theo trại, tỷ lệ đậu thai theo dòng nọc, bình quân số heo con sinh sản, heo cai sữa và trọng lượng. Thống kê số liều tinh PIC mỗi con xuất được trong tháng.  
 • Báo cáo thực tế số lượng cám heo ăn theo tuần tuổi so với bảng tiêu chuẩn của công ty, báo cáo trọng lượng heo so với tuần tuổi.
 • Theo dõi, nhận đơn hàng cám, thuốc, dụng cụ chăn nuôi hàng tháng để Giám sát Thống kê lên kế hoạch mua và điều phối về trại tránh tình trạng tồn kho hoặc thiếu hụt cám, thuốc ở trại                           
 • Làm chứng từ nhập xuất thuốc, cám, dụng cụ chăn nuôi hàng tháng cho các trại               
 • Nhập, kiểm tra, và tách chứng từ để gửi báo cáo cho Kế toán.
 • Các nhiệm vụ khác được phân công bởi trưởng phòng thống kê.

Job Requirement

 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Có kiến thức về ngành chăn nuôi, thú y.
 • Trung thực, cẩn thận, có khả năng phân tích và xử lý số liệu.
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Thú y hoặc Chăn nuôi, Kế toán.
 • Ở nội trú trang trại và chấp hành các quy định về An toàn sinh học của trại.
 • Chịu khó học hỏi, sẵn sàng để được đào tạo.

Similar Jobs

 • Location: Quang Tri, Gia Lai
 • Required skills: Nhân viên Thống kê trại, thống kê, admin, admin trại, cnty, chăn nuôi thú y, thú y, kế toán
 • Number of positions: 2
 • Posted: 27/03/2024
 • Location: DakLak, Quang Tri, Gia Lai
 • Required skills: Kế toán bán hàng, kế toán, chăn nuôi thú y, kế toán trại, gia lai, dak lak, Kế toán bán hàng trại, Kế toán Bán hàng trại, phú yên, quảng nam, thú y, admin, văn phòng trại, thống kê
 • Number of positions: 2
 • Posted: 18/03/2024
 • Location: Gia Lai, Hung Yen
 • Required skills: Nhân Viên Kế Toan Công Nợ Phải, Nhân Viên Kế Toan Công Nợ Phải Thu & Bán Hàng, Kế Toán Công Nợ Phải Thu & Bán Hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/01/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.