Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

* Phát triển sản phẩm mới

Hỗ trợ xác định các điểm kiểm soát và các thông số hoạt động của quá trình thử nghiệm

Hỗ trợ triển khai thí nghiệm và làm mẫu sản phẩm

Hỗ trợ các công việc trong phòng thí nghiệm

Ứng dụng các công nghệ và quy trình hiện cóHỗ trợ xử lý số liệu (thông số kỹ thuật, kết quả cảm quan …)

* Đánh giá chất lượng sản phẩm

Chuẩn bị mẫu, tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá

Triển khai các thử nghiệm ở phòng thí nghiệm

Hỗ trợ chuyển giao sản xuấtHỗ trợ xử lý số liệu (thông số kỹ thuật, kết quả cảm quan …)

* Chuyển giao sản xuất

Tham gia chuyển giao sản xuất và ghi nhận thông số quá trình

Hỗ trợ xây dựng công thức tuân thủ quy định 

Nghiên cứu các phương pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tuân thủ theo quy định hiện hành

Hỗ trợ khắc phục sự cố trong quá trình chuyển gia và sản xuấtHỗ trợ xác định các thay đổi trong quá trình

* Thông tin sản phẩm

Cung cấp thông tin để lên ý tưởng về câu chuyện bán hàng phục vụ mục đích tiếp thị sản phẩm

Job Requirement


- Tốt nghiệp đại học hoặc cao học chuyên ngành thực phẩm
- 1 - 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực R&D
- Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực phẩm (Thịt heo, bò, gà, thủy hải sản...)
- Kỹ năng phân tích tình hình hiện tại và xu hướng của sản phẩm
- Kỹ năng thiết lập mục tiêu nghiên cứu, phát triển sản phẩm ngắn hạn
- Kỹ năng phát triển mạng lưới thông tin và rủi ro ATTP

Similar Jobs

 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Nhân viên Đảm bảo chất lượng IPC, IPC, QA, dược, thú y
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.