Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

1. EXECUTE BRANDCOM CAMPAIGN & MEASURE PERFORMANCE
This require execution skill:
- Creation: think content & visually to create multi-media contents/materials (Long/short form clips, PRs, eDMs, social content, podcast, etc)
- Collaboration: ability to brief, bounce idea, lead direction when working with creative team or agency.
- Project management: ability to manage multi projects with different executions at the same time.
- Campaign performance: work with digital media teams, to measure and report on campaign results.

2. FACILIATE CAMPAIGN TAKE-UP OR SCALE-UP IN COMPANIES UNDER THE GROUP
This requires strong communication, connectedness & problem solving skills:
- Communication: (1) to inspire stakeholders & cascade on the campaign/project for take-up or roll-out. (2) to give clarity in roles & responsibility & action plan with stakeholders.
- Connectedness: to connect different business' needs or activities to integrate the campaign into companies' in the Group.
- Problem-solving: creatively & quickly turn around with solutions to clear obstacles in execution or roll-out.

3. CREATE DIGITAL CONTENT & MONITOR PERFORMANCE
This requires oversee and manage EB/IC content distribution platforms:
- Oversee content calendar: Collaborate with or leverage other channels' content (Digital teams, Talent Acquisition team, other brands) to create content calendar of EB/IC platforms
- Execute AO content: work with creative to create AO Content
- Monitor Content: based on the social guideline, give guiding comment or edit content of other teams on EB/IC platform
- Report Performance: work with digital teams for expectation and performance of EB/IC platforms

4. PARTICIPATE IN PLANNING/CAMPAIGN DESIGN
- Participate in some campaing brainstorming/planning process. Sometimes it might require ability to research and study new programs.
- Participate in design simple brandcom plan.
- Participate in the process in creating social content guideline & media planing with digital teams.

Yêu Cầu Công Việc

'- Young & hungry marketer from client or agncy side who has passion for learning & creating meaningful impact to people.
- 2-3 years of experience in Brandcom/Marcom 
- Strong communication, connectedness and problem solving skill.

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: digital marketing, marketing, ecommerce, marketing manager, e-wallet, leadership, Digital Marketing & Partnership Manager, Digital Marketing & Partnership Manager, Digital Marketing & Partnership Manager, analytical skill, online marketing
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 20/05/2022
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Assistant Communications Manager, Assistant Brand Manager/ Trợ lý Nhãn hàng, Assistant Brand Manager/ Trợ Lý Quản Lý Nhãn Hàng, Assistant Brand Manager/ Trợ Lý Nhãn Hàng, Assistant Brand Manager/ Trợ Lý Nhãn Hàng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 26/04/2022
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Assistant Communications Manager, Assistant Brand Manager/ Trợ lý Nhãn hàng, Assistant Brand Manager/ Trợ lý Nhãn Hàng
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Quản Lý Nhãn Hàng FMCG/Retails, Brand Manager, Assistant Brand Manager, BM, Marketing Lead, FMCG
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Internal Communication Assistant Manager, Corporate communication, Internal Communication & Employer Branding Assistant Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 23/02/2022

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.