Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Mô Tả Công Việc

 • Take charge of the SAP/ERP implementation, oversee the functional delivery and overall support of ERP including resource management, performance and scalability.
 • Collaborate with Infra team to enhance the SAP tech stack and keep it up-to-date with current trends, control and execute the required SAP upgrades.
 • Monitor and address any issues or bottlenecks to ensure smooth operation of SAP systems.
 • Define and track support metrics, including OKR’s and dashboards, ticketing SLAs.
 • Actively participate in Major Incident Management (MIM) with the Application Management Service.
 • Establish a center of excellence for SAP and ERP, promoting best practices and continuous improvement.
 • Manage a team of Technical and ERP functional support, provide technical leadership and governance to the ERP/SAP engineering team to maintain high standards and best practices.
 • Manage the relationship with System Integrator regarding Projects, CRs and AMS

Yêu Cầu Công Việc

 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Business Management, Project Management, Management Information Systems or equivalent work experience acceptable.
 • Extensive knowledge and experience with SAP/ERP, including a deep understanding of specific technologies and modules.
 • Expertise in SAP technologies: HANA, Fiori, Analytics Cloud...
 • Proven track record of successfully implementing SAP systems in complex enterprises.
 • Demonstrated experience with project management/Agile delivery/ ITIL in a regulated environment.
 • Strong leadership and team management skills, with the ability to motivate and develop a high-performing team.
 • Excellent communication and interpersonal skills to foster cross-departmental collaboration.
 • Results-oriented mindset, with a focus on delivering high-quality work and achieving project goals.
Job tags: Head of ERP

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Senior Legal Sepcialist, Legal Sepcialist, Legal Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 17/06/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Chuyên viên Quản lý Dữ liệu và Phúc lợi, Quản lý dữ liệu nhân sự, Chuyên viên Quản lý Dữ liệu và Phúc lợi Nhân Sự, Chuyên viên Quản lý Dữ liệu và Phúc lợi Nhân Sự
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 20/06/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Data Engineer Python AWS, Data Engineer Python AWS, Data Engineer Python AWS SQL, Python Developer, Senior Manager Data Engineer Python AWS SQL, Senior Manager Data Engineer Python AWS SQL, Senior Manager Data Engineer Python AWS SQL
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 11/06/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Head of Technology and Operations, Infrastructure
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 11/06/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Data Analytics Manager for Finance and Accounting Department, Data Analytics Manager, Finance & Accounting, Management Accounting, Power BI, SQL
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 05/06/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: IoT and Automation Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 10/05/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Senior Manager Infrastructure & Operation, Senior Infrastructure Engineer, Infrastructure Engineer, Kỹ sư hạ tầng kỹ thuật, Urban Planner, Structural engineer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 02/05/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.