Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

1. DESIGN BRANDCOM CAMPAIGN

- Crack the brief from internal stakeholders to come-up with insights for communication. Sometimes it might require ability to research and study new programs.

- Design and plan brandcom campaigns from O2O, which allows legs or integration with companies or functions under the Group.

- Collaborate with media teams (PR & digital) for media plan & expected performance

- Independently or work with creative to come-up with concept, script, story telling to set foundation for campaign plan.

- Have foundation knowledge & experience in EVP or Employer Brand building is an advantage.

2. EXECUTE BRANDCOM CAMPAIGN & MEASURE PERFORMANCE

This require execution skill:

- Creation: think content & visually to create multi-media contents (Long/short form clips, PRs, eDMs, social content, podcast, etc)

- Collaboration: ability to brief, bounce idea, lead direction when working with creative team or agency.

- Project management: ability to manage multi projects with different executions at the same time.

- Campaign performance: work with digital media teams, to measure and report on campaign results.

3. FACILIATE CAMPAIGN TAKE-UP OR SCALE-UP IN COMPANIES UNDER THE GROUP

This requires strong communication, connectedness & problem solving skills:

- Communication: (1) to inspire stakeholders & cascade on the campaign/project for take-up or roll-out. (2) the give clarity in roles & responsibility & action plan with stakeholders.

- Connectedness: to connect different business' needs or activities to integrate the campaign into companies' in the Group.

- Problem-solving: creatively & quickly turn around with solutions to clear obstacles in execution or roll-out.

4. PLAN FOR SHORT-TERM:

- Participate in yearly planning or retainer agency pitching for the function.

Yêu Cầu Công Việc

- Young & hungry marketer from client or agency side who has passion for learning & creating meaningful impact to people.

- 5-7 years of experience in Brandcom/Marcom

- Knowledge/Experience in EVP or Employer Branding is an advantage

- Strong communication, connectedness and problem solving skill.

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: digital marketing, marketing, ecommerce, marketing manager, e-wallet, leadership, Digital Marketing & Partnership Manager, Digital Marketing & Partnership Manager, Digital Marketing & Partnership Manager, analytical skill, online marketing
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 20/05/2022
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Brand Communication Assistant EB & IC, Internal Communication, Brand Communication Assistant Employer Branding & Internal Communication
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 09/05/2022
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Assistant Communications Manager, Assistant Brand Manager/ Trợ lý Nhãn hàng, Assistant Brand Manager/ Trợ Lý Quản Lý Nhãn Hàng, Assistant Brand Manager/ Trợ Lý Nhãn Hàng, Assistant Brand Manager/ Trợ Lý Nhãn Hàng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 26/04/2022
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Assistant Communications Manager, Assistant Brand Manager/ Trợ lý Nhãn hàng, Assistant Brand Manager/ Trợ lý Nhãn Hàng
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng: Quản Lý Nhãn Hàng FMCG/Retails, Brand Manager, Assistant Brand Manager, BM, Marketing Lead, FMCG
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 07/04/2022

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.