Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Mô tả công việc chung:

 • Thực hành chăm sóc heo cơ bản dựa theo quy trình thực hành tiêu chuẩn (SOP);
  • Thức ăn và nước uống
  • Tạo môi trường phù hợp
  • Loại bỏ thức ăn cũ, hỏng và heo chết
  • Ghi chép lại tất cả các quan sát và các hoạt động thích hợp
 • Cần thực hiện vệ sinh và sát trùng cần thiết để đảm bảo vệ sinh
  • Thực hiện hàng ngày
  • Dùng máy rửa áp lực giữa các nhóm
 •  Ghi chép chinh xác dữ liệu dưới trại hàng ngày
 • Di chuyển heo trong các khu
 • Cung cấp bảo trì cần thiết kịp thời
 • Loại heo kịp thời và nhân đạo
 • Ghi chép, cập nhật số liệu Khu
 • Hỗ trợ các bộ phận khác khi được yêu cầu

Người Chăm sóc nái đẻ;

 • Chăm sóc nái trong giai đoạn nuôi con
 • Hỗ trợ nái trong lúc đẻ
 • Duy trì sức khỏe nái đẻ tốt nhất
 • Chăm sóc heo con mới sinh
  • Đảm bảo cho heo con có khởi đầu tốt
  • Làm khô, tập bú, heo bú đủ sữa đầu
  • Tách ghép heo
 • Điều trị heo bệnh theo SOP
 • Hỗ trợ heo khi cần
 • Quy trình xử lý (cắt đuôi, thiến, xăm tai, sắt, thuốc) theo SOP
  • Làm theo ổ và tiếp theo tách ghép
 • Đảm bảo vệ sinh tối ưu nhằm duy trì sức khỏe đàn

Người Chăm sóc nái mang thai-phối

 • Mô tả công việc:
 • Hỗ trợ Nái khi cần
  • Điều trị nái bệnh theo SOP
 • Kiểm soát thể trạng nái
  • Có thể đo độ dày mỡ lưng
 • Phối (AI), theo chỉ dẫn
 • Tiến hành kiểm tra lên giống hàng ngày và kiểm tra lock (lên giống lại)
 • Siêu âm thai
 • Ghi chép đầy đủ hồ sơ lên giống
 • Quản lý tiêm phòng, theo chỉ dẫn
 • Hỗ trợ di chuyển nái trong trại
 • Tiến hành quy trình phát triển hậu bị theo các SOP

 

Job Requirement

 • Trở thành một thành viên hoạt động tích cực của nhóm để hoàn thành các yêu cầu công việc hàng ngày một cách kịp thời như đã được đào tạo bởi người quản lý trang trại và theo như SOP
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất trong việc đối xử nhân đạo với vật nuôi
 • Tuân thủ tất cả các quy tắc và tiêu chuẩn an toàn của công ty nhằm bảo vệ bản thân và vật nuôi
 • Tuân thủ  tất cả các quy tắc an toàn sinh học nhằm duy trì sức khỏe đàn
 • Tinh thần học hỏi, sẵn sàng cho các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp
 •  Chủ động trao dồi  chuyên môn, rèn luyện kỹ năng   nhằm giúp công ty đạt mục tiêu

Similar Jobs

 • Location: Thanh Hoa
 • Required skills: Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ, Nhân viên Kế toán bán hàng, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, Kế toán bán hàng công nợ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/06/2024
 • Location: Hoa Binh, Yen Bai, Thanh Hoa, Bac Can
 • Required skills: Nhân Viên Thống Kê, Statistician, Chuyên viên phân tích và thống kê dữ liệu, Chuyên viên thống kê, Statistic specialist, Data specialist, Chuyên Viên Thống Kê, Nhân viên thống kê, Statistician, Chuyên viên phân tích và thống kê dữ liệu, Statistic specialist, Data specialist
 • Number of positions: 3
 • Posted: 24/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.