Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

Search job

HOÀI BÃO

 

Công ty GreenFeed phấn đấu trở thành nhà cung cấp giải pháp hiệu quả cho ngành thực phẩm sạch

SỨ MẠNG

 

Là bạn đồng hành đến thành công cùng khách hàng.

Là nơi đáng tin cậy và sinh lợi cho nhà đầu tư.

Là nơi tiềm năng và uy tín cho đối tác.

Là điểm tựa tỏa sáng tài năng cho nhân viên.

Là tổ chức có trách nhiệm với xã hội.

 

MỤC TIÊU

 

Chiếm 20% thị phần thức ăn chăn nuôi. và 20% thị phần heo giống.

Đầu tư vượt khỏi Đông Nam Á.

Đội ngũ nhân lực đẳng cấp quốc tế.

Hệ thống quản lý hiện đại và hiệu quả.

Ứng dụng nghiên cứu về công nghệ mới, liên tục cải tiến chất lượng

Survey

Which channel do you know about GreenFeed's Talent Network?

  • Newspapers, Magazines
  • Internet
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.